Ehliyet Sınavı Kuralları

 • 1-Test kitapçıklarını kontrol ederek eksik veya baskı hatası olanların değiştirilmesini isteyiniz.
 • 2-Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.
 • 3-Size verilen cevap kağıdında yazılı olan adı,soyadı, T.C kimlik no gibi bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz.Size ait değil ise salon sorumlularına söyleyiniz Adınıza yazılı cevap kağıdı bulunmuyorsa veya cevap kağıdınız kullanılmayacak şekilde bozuksa size verilecek olan yedek cevap kağıdına kimliğinizle ilgili bilgileri,salon başkanın açıklamalarına göre yazınız.
 • 4-Yanınızda karalama kağıdı,sözlük,hesap cetveli,hesap makinesi,telsiz,çağrı cihazı,cep telefonu,radyo vb. araçlar varsa salon başkanına teslim ediniz.
 • 5-Cevap kağıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız Test kitapçığı türünü cevap kağıdındaki ilgili bölüme kodlayınız. Her sürücü belgesi türünün A ve B olmak üzere iki ayrı kitapçığı vardır. A kitapçığı kitapçığını kullanan adaylar cevap kağıdındaki kitapçık türü bölümünün A yuvarlığını ,B’yi kullananlar B yuvarlağının içini karalayacaklardır.
 • 6-Kaçıncı sınav hakkını kullandığınızı cevap kağıdındaki bölüme kodlayınız.
 • 7-Cevaplarınızı cevap kağıdında test kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi yuvarlağı dışına taşmadan cevap kağıdındaki ilgili bölümde bularak işaretleyiniz.Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
 • 8-Soru sayısı ve sınav süresi test kitapçığının üzerinde yazmaktadır.
 • 9-Her sorunun 4 seçeneği vardır .Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
 • 10-Size ayrı bir karalama kağıdı verilmeyecektir.test kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz
 • 11-Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek,yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
 • 12-Sınav süresince cevap kağıdınızın başkaları Tarafından görülmesine izin vermeyiniz.Başkasının kağıdına bakmayınız.Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından bireysel ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • 13-Sınavınız bittiğinde Cevap kağıdı ve test kitapçığınızı imza karşılığında salon görevlisine teslim ediniz.Cevap kağıdınızı ve soru kitapçığınızı sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız.
 • 14-Sınav sonrası teslim ettiğiniz test kitapçığının bir tek sayfası eksik olsa bile sınavınız geçersiz sayılacaktır.
 • 15-Bir aday sınavın herhangi anında dışarı çıkmak isteyebilir Ancak sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika ve son 15 dakika içinde hiçbir aday dışarı çıkamaz.
 • 16-Sınav Saat 11 de başlar ve Sınav başladıktan 1 saniye sonra adaylar sınava artık alınmazlar.
 • 17-Herhangi bir nedenle sınav salonundan dışarı çıkan adayın soru kitapçığı ve cevap kağıdı elinden alınır.Tekrar salona girmek isterse salona alınmaz.Salonda tek bir kişi kalsa bile sınav süresi bitmeden adaydan salonunu terk etmesi istenmez.
 • 18-Sınav sırasında adayların özel ihtiyaçları nedeni ile salon dışına çıkmaları yasaktır.Sağlık durumundan ileri gelen bir durumla karşılaşılırsa salon başkanı sınavın kurallarını zedelemeden gerekli kararları almaya yetkilidir.
 • Koltuk ve ayna ayarlarını yap.Emniyet kemerini tak
 • Vites kolunu boşa al.Kontak anahtarını çevirerek aracını çalıştır.
 • Debriyaj pedalına basarak vitesi Bir’e al
 • Aracın kalkış yönüne doğru sinyalini ver.ve El frenini indir.
 • Hareket edecek olan aracının debriyajını yavaş yavaş gevşeterek hafif gaz vererek kalk.
 • Gaz pedalına bas,araç devrini aldıktan sonra debriyaj pedalına basarak vites kolunu İki’ye al.
 • U dönüşü yapmak için gazı kes vites kolunu bire al dönüş yapacağın yöne doğru sinyalini ver,orta dikiz aynandan aracının arkasına bak yol müsait ise dönüşünü yap.
 • U dönüşü bitiminde direksiyon hakimiyetini bozmadan yolun sağ şeridini takip et.
 • aracı (sağa) yanaştırırken sağ sinyalini ver.
 • Duruşlar (Park) için debriyaja bas geri görme aynasına bak müsaitse frene bas.
 • aracı terketmeden önce vites kolunu boşa al emniyet kemerini çıkar ve El frenini çek.
 • aracı terk ederken vitesi 1 e alın.
 • Araçtan inerken sol aynayla arkanı mutlaka kontrol ederek çık

Güvenli sürüş için Öneriler

 • Koltuğu, elinizi uzattığınızda bileğiniz direksiyonun en üst kısmına uzanacak konuma ayarlayın ve simetrik olarak, saat 3 ve 9 konumlarında tutun.
 • Aracı hareket ettirmeden ve durdurmadan önce her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol edin.
 • Araç kullanırken sürekli dikkatli olun ve genellikle sağ tarafa dikilmiş olan trafik işaretlerini asla gözden kaçırmayın!
 • Trafik işaret levhalarındaki hız sınırlarının müsaade edilen maksimum hızlar olduğu unutulmamalı.
 • Yokuşları, çıkabileceğinizi tahmin ettiğiniz vitesle inin. Yokuş aşağı inişlerde asla vitesi boşa almayın.
 • Şehirlerarası yollarda başka araçlara çok yaklaşmazsanız, onların yapacağı kazalara karışmamış olursunuz.
 • Aynalarınıza sık sık göz atın.
 • Hız yapanları yavaşlatmaya da çalışmayın
 • Kısa süreli de olsa, aracınızı terk ederken güvenceye alın.
 • Yaklaşan farlara fazla bakmayın. Bakışınızı yolun sağ kenarına yoğunlaştırın.
 • Geçişler dışında sol şeridi boşaltın.
 • Uykulu iken araç kullanmayın
 • Gözleriniz bir noktada sabit kalıyorsa bu tehlike işaretidir.

Direksiyon sınavında nelere dikkat edilmesi gerektiği, hangi hatanızın kaç puana mal olduğu, aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sınav Sırasında Değerlendirilecek Hususlar Kötü Puan
Aracı çalıştırma ve harekete geçirme usul ve kurallarına uymuyor. Emniyetli ve rahat kalkış yapamıyor 2
Durakladığı veya parkettiği yerden çıkarken yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlamıyor, kontrolsüz ve işaretsiz çıkış yapıyor. 5
Şerit izleme kurallarına uymuyor. Uygun şeritten gitmiyor. Şerit değiştirme kurallarına uymuyor. 5
Hız kurallarına uymuyor. Hızını ayarlamada başarısız bulundu. Hız sınırlarına dikkat etmiyor. 5
Önündeki aracı yakından takip ediyor. Takip mesafesinin yeterli olup olmadığı hususundaki kontrol metodunu bilmiyor. 5
Önündeki aracı sollayıp geçme kurallarına uymuyor 5
Kendisini geçmek isteyen araçlarla ilgili çekilme kurallarına uymuyor 5
Kavşak yaklaşımlarında doğrultu değiştirme (Dönüş) kurallarına uymuyor 5
Kavşaklardaki karşılaşmalarda ilk geçiş hakkı kurallarına uymuyor 5
Araçların manevralarıyla ilgili kurallara uymuyor. Manevra becerisi zayıf bulundu 5
Karşıdan gelen trafikle karşılaştığında geçiş kolaylığı sağlama kurallarına uymuyor. 5
Durma, duraklama, parketme, indirme, bindirme, kapıların açılmasıyla ilgili kurallara uymuyor 5
Yaya geçidi, okul geçidi ve demiryolu geçidi yaklaşımlarında kurallara uymadı, geçiş hakkı vermiyor 5
Okul taşıtlarıyla geçiş üstünlüğü hakkına sahip araçlarla karşılaştığında ilgili kurallara uymuyor. 5
Eğimli yolda aracı harekete geçirmede başarısız bulundu, eğimli yolda hareket etme kurallarına uymuyor 5
Aracı harekete geçirmede, yavaşlatıp durdurmada, kumanda panellerine yeterince intibak edemiyor. Vites değiştirme becerisi zayıf. 10
Genel olarak direksiyon hakimiyeti zayıf 10
Ses cihazını ve araçların ışıklarını gereksiz yere ve amaçları dışında kullanıyor, gerektiğinde kullanmıyor 2
Işık sisteminin, ısıtma ve havalandırma tertibatının kumanda düğmelerinin yerlerini bilmiyor ve kullanamıyor. Soğutma, yağlama, şarj ve yakıt göstergelerini ve anlamlarını bilmiyor 2
Aşırı derecede heyecanlı ve telaşlı bulundu. Bu haliyle dikkati dağınık görüldü 10